X

QUICK MENU

Tel : 031-263-1999

Fax : 031-263-0456

daemin1999@hanmail.net

50평형 이상 | 래미안이스트팰리스 55평형

페이지 정보

작성자 주)대민ID 작성일16-10-18 11:02 조회1,850회 댓글0건

본문

e57759044b89adab221e2ce873c6efa8_1476755868_694.JPG 

 

                                                                                                                                                  동천동 래미안 이스트팰리스  55평

                                                                                                                                                     주요공사  : 거실 대리석바닥시공

                                                                                                                                                                     방    마루 시공

                                                                                                                                                                     전등  전체교체

                                                                                                                                                                     거실 기둥 칠 외
e57759044b89adab221e2ce873c6efa8_1476755881_7201.JPG

e57759044b89adab221e2ce873c6efa8_1476755895_1875.JPG

e57759044b89adab221e2ce873c6efa8_1476755903_8474.JPG

e57759044b89adab221e2ce873c6efa8_1476755915_1142.JPG

e57759044b89adab221e2ce873c6efa8_1476755930_0331.JPG

e57759044b89adab221e2ce873c6efa8_1476755941_1074.JPG

e57759044b89adab221e2ce873c6efa8_1476755955_536.JPG

e57759044b89adab221e2ce873c6efa8_1476755968_7582.JPG

e57759044b89adab221e2ce873c6efa8_1476755986_2591.JPG

 


상호명 : (주)대민아이디   /   주소 : 수지구 고기로 45번길 62, 101호(동천동)   /   사업자등록번호 : 220-88-97956   /   Tel : 031-263-1999   /   Fax : 031-263-0456   /   E-mail : daemin1999@hanmail.net