X

QUICK MENU

Tel : 031-263-1999

Fax : 031-263-0456

daemin1999@hanmail.net

30평형 | 분당 정자스타파크 32평

페이지 정보

작성자 주)대민ID 작성일16-11-05 11:44 조회3,802회 댓글0건

본문

                                                                                                                                          분당 정자스타파크  32 평    

                                                                                                                                         공사내용 : 바닥마루 전체교체

                                                                                                                               씽크대 교체및 수납장

                                                                                                                                붙박이장 작업및 그외    

 94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313673_4209.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313684_1581.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313694_7722.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313705_5958.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313716_9611.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313721_9698.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313728_3073.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313745_1916.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313757_0835.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313783_6676.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313791_5648.JPG
94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313852_7175.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313964_602.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313981_4505.JPG

94665970bd4d544652cc134a4287eddf_1478313989_7889.JPG
 

d2486af695a75d46a81428608200d6c9_1478592397_0393.JPG


 


상호명 : (주)대민아이디   /   주소 : 수지구 고기로 45번길 62, 101호(동천동)   /   사업자등록번호 : 220-88-97956   /   Tel : 031-263-1999   /   Fax : 031-263-0456   /   E-mail : daemin1999@hanmail.net