X

QUICK MENU

Tel : 031-263-1999

Fax : 031-263-0456

daemin1999@hanmail.net

30평형 | 동천동 엘지자이 2차

페이지 정보

작성자 주)대민ID 작성일19-07-15 11:09 조회1,127회 댓글0건

본문

​ 동천동 자이2차  33평형

공사내용 :  벽면 전체 웨인스코팅

               주방 씽크대 교체

               습식공간 중문시공 외...

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156257_3872.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156266_1291.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156284_8066.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156293_1153.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156303_8568.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156315_7805.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156324_012.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156422_8605.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156431_4411.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156454_2912.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156519_7218.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156529_7574.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156548_8266.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156564_6232.jpg

f6206be40594a42a67abfc6d6ebf3eb3_1563156574_6864.jpg

 


상호명 : (주)대민아이디   /   주소 : 수지구 고기로 45번길 62, 101호(동천동)   /   사업자등록번호 : 220-88-97956   /   Tel : 031-263-1999   /   Fax : 031-263-0456   /   E-mail : daemin1999@hanmail.net