X

QUICK MENU

Tel : 031-263-1999

Fax : 031-263-0456

daemin1999@hanmail.net

40평형 | 동천동 동문 6차 47평형

페이지 정보

작성자 주)대민ID 작성일20-11-25 15:40 조회1,778회 댓글0건

본문

 동문6차 전체 리모델링 공사

-포세린타일, 도배, 폴딩 도어, 중문, 욕실, 싱크대 외

 

 

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286277_1384.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286277_2571.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286277_3567.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286277_572.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286277_6794.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286277_7845.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286277_9053.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286278_0067.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286278_1236.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286278_2415.jpg 

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286369_8295.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286369_9542.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286370_0736.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286370_1934.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286370_2892.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286370_3965.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286370_5131.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286370_6204.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286370_7467.jpg

181037abbeacbc346b9fa72bfa769bdb_1606286370_8374.jpg

 


상호명 : (주)대민아이디   /   주소 : 수지구 고기로 45번길 62, 101호(동천동)   /   사업자등록번호 : 220-88-97956   /   Tel : 031-263-1999   /   Fax : 031-263-0456   /   E-mail : daemin1999@hanmail.net